ČAS OD ČASU

Skutečně sociální síť

Prostřednictvím cyklu diskusních setkání v Knihovně Václava Havla a šířením podcastů pojďme změnit atmosféru nepochopení k osobám ohroženým sociálním vyloučením, nízkoprahové sociální práci a streetworku. Pravidelnými hosty budou výrazné osobnosti, které svojí prací odstraňují předsudky a mění mentální nastavení většinové společnosti.

S odvahou k porozumění

Projekt „ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě“ s číslem 62500-2019-003-0070 realizuje Česká asociace streetwork, z.s. Projekt potrvá od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. Jádrem projektu je série veřejně přístupných diskusních setkání se zajímavými a inspirujícími osobnostmi se vztahem k nízkoprahovým sociálním službám (Streetwork). Diskusní setkání budou nahrávána a šířena ve formě podcastů. Cílem je zlepšit povědomí společnosti o streetworku a též zlepšit jeho reputaci, stejně jako zlepšit postoj společnosti k znevýhodněným (zranitelným) skupinám obyvatel.
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

On the 1st of October 2020 Česká asociace streetwork, z.s. (Czech Streetwork Association or CAS) starts a project “TIME-TO-TIME Discussion Club. Building a real social network”, no. 62500-2019-003-0070. The project will last till the 30th of September 2022. The core activity of the project consists of series of public discussion meetings which will host interesting and inspiring people connected to street social work (or streetwork or outreach work). A podcast from each discussion meeting will be created and disseminated. We strive to improve public awareness on streetwork and on the same hand improve its reputation, as well as improve the attitude of society towards its vulnerable members.
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

Program Active Citizens Fund:
www.activecitizensfund.cz

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové:
www.vdv.cz

Fondy EHP a Norska:
www.eeagrants.org

Skautský institut:
www.skautskyinstitut.cz

Nadace OSF:
www.osf.cz

Knihovna Václava Havla:
www.vaclavhavel.cz